Bcg slide 1 d78db61cb60193fb9d917ee24caca86c5d62524f9b55cd8a4cec0f07cad6ac50 Bcg slide 2 aa242d03ae586e0fbb9c5ab54e5c01eef4695f8cb147aee219b33157d89218d6 Bcg slide 3 71855c6708e0f7115116b92aa62eb829898d5847cb8a33d2e95095de81f5dd80 Bcg slide 4 ec3ca7af2aa293292901edf6a54bd7755f5074a855bcca84eb8318df02d89cf8

Zagreb je najgora metropola Europske unije u odvajanju otpada

Grad Zagreb je u izvještaju Europske komisije iz 2015. proglašen zadnjim od 28 glavnih gradova Europske unije u odvajanju i recikliranju otpada. Lošim sustavom odvajanja zasnovanim na spremnicima koji su previše udaljeni od kućanstava i time nedostupni građanima, Zagreb odvaja tek 1 posto ukupne količine komunalnog otpada. Prema istom izvještaju, susjedna Ljubljana smjestila se na prvo mjesto s udjelom odvajanja i recikliranja od preko 60 posto, a ispred Zagreba nalaze se i Beč (5. mjesto) i Prag (9. mjesto). Primjeri Londona (7. mjesto) i Berlina (8. mjesto) dokazuju da je i u mnogo većim gradovima od Zagreba moguće uspostaviti dobar sustav odvajanja otpada.
Poslušajte radijski spot:

⇣

Grad na Jakuševac godišnje baca 155 milijuna kuna našeg novca

Prema podacima iz 2014. godine, na Jakuševac se godišnje odloži 225.135,47 tona miješanog komunalnog otpada, odnosno više od 90 posto ukupnog zagrebačkog otpada. Najveći udio u toj masi zauzimaju biootpad za kompostiranje (30,6 posto), papir (27,1 posto) i plastika (26,4 posto), dok su ostale sirovine poput stakla, metala i tekstila prisutne u manjem udjelu. Svaka sirovina odložena na Jakuševac ima svoju cijenu na tržištu sekundarnih sirovina i na svakoj se može zaraditi između 0,50 i 1,5 kn/kg. S obzirom na tržišne cijene pojedinih sirovina i količine na Jakuševcu, nije teško izračunati da bismo njihovim odvojenim prikupljanjem i prodajom dnevno mogli zaraditi oko 425 tisuća, odnosno godišnje oko 155 milijuna kuna. Sada se taj novac baca.
Poslušajte radijski spot:

⇣

Grad planira izgraditi skupu spalionicu otpada koja će nas trovati

Umjesto razvijanja kvalitetnog sustava odvajanja i recikliranja od kojeg bi Grad mogao zarađivati oko 155 milijuna kuna godišnje, problem gospodarenja otpadom u Zagrebu planira se riješiti skupim i štetnim projektom spalionice otpada. Prema prijedlogu Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba iz 2014. godine, izgradnja spalionice će koštati 2,7 milijardi kuna našeg novca. Ako se taj projekt ostvari, spalionica će zbog emisija stakleničkih plinova i otrovnih kemijskih spojeva štetiti građanima i okolišu. Njome se neće riješiti problem zbrinjavanja otpada, već će nastati novi problem odlaganja pepela i toksičnog otpada.
Poslušajte radijski spot:

⇣

Grad nezakonito naplaćuje odvoz otpada

Grad Zagreb nije osigurao naplatu odvoza prema proizvedenoj količini otpada. Kućanstvima se mjesečni računi obračunavaju prema volumenu spremnika dodijeljenom bez prethodnog izračuna i broju odvoza koji nije temeljen na stvarnim potrebama korisnika. Tako u nekim dijelovima grada kante koje se odvoze ostaju poluprazne, u drugima su pretrpane smećem, a većina građana mora plaćati odvoz veće količine otpada nego što zaista proizvede - štoviše, odvoz moramo plaćati čak i kad nam je kanta potpuno prazna. Osim što je nepravedan, ovakav sustav naplate odvoza otpada Visoki upravni sud nedavno je proglasio i nezakonitim.
Poslušajte radijski spot:

⇡